RAS maanden

RAS maanden

​RAS staat voor Regeling Afstudeersteun Studenten en is een financiële compensatie vanuit de TU Delft. De TU Delft wil studenten stimuleren om naast hun studie ook organisatorische en sociale vaardigheden op te doen. Zij stellen deze compensatie ter beschikking als de student hierdoor studievertraging oploopt. Vanaf het collegejaar 2014-2015 is één commissie RAS-maand 120 euro. Een bestuurs RAS-maand staat gelijk aan 90% van de studiefinanciering die je vanuit de overheid krijgt. De hoeveelheid maanden die je krijgt wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur en wordt berekend aan de hand van de duur en de intensiteit van de desbetreffende commissie.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van RAS-maanden?

* Tweedejaars studenten mogen maximaal 4 RAS commissiemaanden ontvangen. Zij moeten bij aanvang van hun commissieperiode hun propedeuse hebben en aan het eind van het collegejaar hun P + 30 punten om aanspraak te maken op RAS maanden. Tweedejaars studenten kunnen geen RAS bestuursmaanden aanvragen.

Let op! Als je al een keer RAS maanden hebt ontvangen dan moet je bij een volgende aanvraag per eerder behaalde RAS-maand 5 punten minder halen. Er geldt hiervoor wel een ondergens van 50% van de voortgangseis.

Begint je commissie tussen 1 september t/m 31 maart Je moet voldaan hebben aan de eis op: Begint je commissie tussen 1 april t/m 31 augustus Je moet voldaan hebben aan de eis op:
1e jaars nvt nvt
2e jaars* P + 30 31-Aug P + 30 31-Aug
3e jaars P + 30 1-Sep p + 50 1-Apr
4e jaars P + 75 1-Sep P + 95 1-Apr
5e jaars P + 120 1-Sep P + 120 1-Sep

Bijvoorbeeld: Jan heeft een commissie gedaan van 4 maanden in zijn 2e jaar. In zijn 4e jaar moet Jan dan P+75 - (4 RAS-maanden x 5 ECTS) = P + 55 ECTS hebben.

Voor een fulltime bestuursbeurs moet je ook een verklaring van je studieadviseur hebben waarin staat dat je voldoet aan de studievoortgangseis.

Wat is de start- en einddatum van mijn commissie?
Hieronder staan uitsluitend de commissies die aanspraak kunnen maken op RAS-maanden. Indien je wilt weten hoeveel RAS-maanden een commissie krijgt, neem dan contact op met de commissaris Extern.

Commissie Startdatum Einddatum
Aktiviteiten Commissie 1/9/2015 1/6/2016
Annuarium Commissie 1/9/2015 1/2/2016
Bar Praesidium 1/3/2015 1/3/2016
Cabaret Commissie 1/2/2016 1/6/2016
Carmina Burana Commissie 1/9/2015 31/8/2016
CNOC 1/9/2015 31/8/2016
Commissie Externe Betrekkingen 1/9/2015 31/8/2016
Dagelijks Bestuur 1/9/2015 31/8/2016
Eerstejaarscommissie 1/9/2015 1/2/2016
Gala Commissie 1/2/2016 1/7/2016
Henk Commissie 1/9/2015 31/8/2016
Introductie Commissie 1/7/2016 31/8/2016
Keuken- en Partijenpraesidium 1/3/2015 1/3/2016
Lancet 1/9/2015 31/8/2016
Logistieke Commissie 1/7/2016 31/8/2016
Onderhoudspraesidium 1/3/2015 1/3/2016
Ondervereniging Bestuur 1/9/2015 31/8/2016
Ontvangstcommissie 1/5/2016 31/8/2016
Student en Huis Delft 1/5/2016 31/8/2016
Theater Productie 1/9/2015 1/6/2016
Virgiel DOET 1/9/2015 31/8/2016

Wanneer ontvang ik mijn RAS maanden?

Commissiemaanden ontvang je automatisch na afloop van je commissietijd. Ze worden allemaal tegelijkertijd overgemaakt en je hoeft hier zelf helemaal niks voor te doen!

Voor bestuursmaanden en voor alle maanden die zijn toegekend voor 1 september 2014 moet je een aanvraag tot uitbetaling doen. Dit kan vanaf 1 juli in het collegejaar waarin het bestuurswerk plaatsvindt. Let op: Je moet je RAS maanden twee maanden voor het einde van de nominale studieduur van jouw studie aanvragen. Hiervoor moet je de volgende documenten aanleveren bij het CSA:
- Een verklaring van je studie-adviseur dat je aan de studievoortgangseis hebt voldaan op 1 september van je bestuursjaar. Deze vraag je voor aanvang van je bestuursjaar aan! (Dit geldt alleen voor fulltime besturen)
- Een verklaring van Virgiel dat je het bestuur met goed gevolg hebt afgerond. Deze vraag je aan bij de Commissaris Extern van het Dagelijks Bestuur.
- Een kopie van het meest recente DUO bericht waaruit blijkt hoeveel studiefinanciering je op dit moment ontvangt.
Na goedkeuring van de aanvraag door het CSA zullen de maanden in termijnen uitgekeerd worden.

Ik heb een brief van de TU gekregen over mijn maanden, is dat een verklaring?

Nadat de Commissaris Extern van het Dagelijks Bestuur aangeeft aan het CSA welke Virgilianen het jaar daarvoor commissies hebben gedaan en voor hoeveel maanden, krijg je automatisch in december/januari een bericht van de TU. Hierin kun je checken of de informatie en bijvoorbeeld het aantal maanden juist is. Dit is dus puur om te verifiëren en het is geen verklaring.

Ik studeer niet aan de TU, kan ik wel RAS maanden krijgen?

Als je niet aan de TU studeert, kun je geen aanspraak maken op RAS maanden van de TU Delft. Sinds het collegejaar 2015/2016 kun je echter financiële compensatie voor commissie- en bestuurswerk krijgen vanuit Stichting TOP Virgiliaan. Hiervoor moet je wel aan dezelfde studievoortgangseisen voldoen als voor de RAS regeling. Ook de Oud Leden Commissie en Techniek Bedrijven krijgen geen RAS maanden, maar TOP maanden. Neem contact op met de Commissaris Extern van het Dagelijks Bestuur voor het aanvragen van TOP maanden.

Eettafel vandaag

​Vandaag is eettafel Alcuin niet geopend.

De eettafel is gewoonlijk geopend van maandag t/m donderdag van 17:30 tot 19.30.

Kijk hier voor het weekmenu

Sponsors/partners

Agenda

19-03-2018 Huizenbullenavond

22-03-2018 Business tour CEB

23-03-2018 Business tour CEB

24-03-2018 Ouderdagen

26-03-2018 Lancetweek