Stichting TOP-Virgiliaan

​De TU Delft stimuleert de student om zich ook naast het reguliere studiecurriculum in te zetten op verschillende fronten. Om deze reden biedt de TU Delft een financiële vergoeding aan om studievertraging te compenseren. Deze vergoeding wordt Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) genoemd.

De financiële compensatie bestaat uit het toekennen van één of meer zogenaamde RAS-maanden. Een commissiemaand is 120 euro en een bestuursmaand is 90% van het maandbedrag van de basisbeurs. Het Dagelijks Bestuur van Virgiel krijgt van de TU Delft jaarlijks een RAS-maandenbudget, dat afhankelijk is van het aantal leden. Deze maanden worden verdeeld over de bestuurs- en commissieleden.

De RAS-faciliteit vanuit de TU wordt helaas steeds verder versoberd als gevolg van bezuinigingen en valt mogelijk op termijn weg. Daarom hebben de besturen van Virgiel en de Reünistenvereniging (RV) besloten de koppen bij elkaar te steken en een nieuw steunfonds op te richten: de Stichting TOP-Virgiliaan (STV).

Hoe is STV georganiseerd?

Het bestuur van de STV bestaat uit vijf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd door de RV. Twee commissarissen worden benoemd door Virgiel en maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. In het jaar 2016/2017 zijn dit Emiel Bartels (commissaris Extern) en Anne Roebroeck (Penningmeester B). Verder kent de STV een Commissie Beoordeling van Aanvragen, die bestaat uit drie oud-Virgilianen die ten minste vijf jaar oud-Virgiliaan zijn.

Hoe werkt de regeling?

De STV sluit zoveel mogelijk aan bij de RAS van de TU Delft. Het STV-bestuur bepaalt elk jaar hoeveel budget beschikbaar is: het aantal uitkeringen en de hoogte van de uitkering. Net zoals nu het geval is, verdeelt het Dagelijks Bestuur deze uitkeringen over bestuurs- en commissieleden. Een student die een uitkering van de STV wil ontvangen, vraagt deze aan bij de commissaris Extern. Om een uitkering te kunnen ontvangen dien je aan dezelfde voortgangseisen (75% studievoortgang) te voldoen als voor de RAS regeling. De Commissie Beoordeling van Aanvragen toetst de aanvraag en adviseert het STV-bestuur over toekenning en betaling.

Wat worden de inkomsten?

Tijdens de reünie van 2014 is door de ledenvergadering van de Reünistenvereniging een verhoging van de reünisten-contributie met 10 euro goedgekeurd. Dit bedrag zal ten goede komen aan STV. Ook wordt het batig saldo van de Reünie jaarlijks gedoneerd aan STV, hetgeen een stabiele stroom aan inkomsten op zal moeten leveren. In 2015 is daarnaast de Club van 100 opgericht. Dit is een groep bestaande uit reünisten die jaarlijks minimaal 100 euro doneren aan STV. Deze gulle reünisten dragen Virgiel nog steeds dicht bij hun hart en vinden het erg belangrijk dat elke Virgiliaan de mogelijkheid heeft om commissie- of bestuurswerk te doen. Interesse in de Club van 100? Mail naar clubvan100@virgielreunist.nl of bel de commissaris Extern van het Dagelijks Bestuur op 015-2151697.

Mail voor vragen of opmerkingen over STV naar extern@virgiel.nl

Eettafel vandaag

​Vandaag is eettafel Alcuin niet geopend.

De eettafel is gewoonlijk geopend van maandag t/m donderdag van 17:30 tot 19.30.

Kijk hier voor het weekmenu

Sponsors/partners

Agenda

19-03-2018 Huizenbullenavond

22-03-2018 Business tour CEB

23-03-2018 Business tour CEB

24-03-2018 Ouderdagen

26-03-2018 Lancetweek