STICHTING TOP VIRGILIAAN

​De TU Delft stimuleert de student om zich ook naast het reguliere studiecurriculum in te zetten op verschillende fronten. Om deze reden biedt de TU Delft een financiële vergoeding aan om studievertraging te compenseren. Deze vergoeding wordt Regeling Profileringsfonds (RPF)genoemd.

De financiële compensatie bestaat uit het toekennen van één of meer zogenaamde RPF-maanden. Een commissiemaand is 120 euro en een bestuursmaand is 265 euro in het collegejaar 2022-2023. Het Dagelijks Bestuur van Virgiel krijgt van de TU Delft jaarlijks een RPF-maandenbudget, dat afhankelijk is van het aantal leden. Het ledenaantal van Virgiel overstijgt het maximum ledenaantal waarop dit maandenbudget is gebaseerd met ruim 500 leden. Hierdoor is er jaarlijks een gat tussen het RPF-maandenbudget en het aantal leden dat hier recht op heeft.  Deze RPF-maanden worden verdeeld over de bestuurs- en commissieleden.

De RPF-faciliteit vanuit de TU Delft is helaas niet dekkend voor het grote ledenaantal van Virgiel en en valt mogelijk op termijn weg. Daarom hebben de besturen van Virgiel en de Reünistenvereniging (RV) besloten de koppen bij elkaar te steken en een nieuw steunfonds op te richten: de Stichting TOP-Virgiliaan (STV).

Hoe is STV georganiseerd?

Het bestuur van de STV bestaat uit vijf leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd door de RV. Drie commissarissen worden benoemd door Virgiel en maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. In het jaar 2022-2023 zijn dit Sam van Haren (Commissaris Extern), TIm ter Horst (Penningmeester B) en Josje Smulders(Secretaris). Verder kent de STV een Commissie Beoordeling van Aanvragen, die bestaat uit drie oud-Virgilianen die ten minste vijf jaar oud-Virgiliaan zijn.

Hoe werkt de regeling?

De STV sluit zoveel mogelijk aan bij de RPF van de TU Delft. Het STV-bestuur bepaalt elk jaar hoeveel budget beschikbaar is: het aantal uitkeringen en de hoogte van de uitkering. Net zoals nu het geval is, verdeelt het Dagelijks Bestuur deze uitkeringen over bestuurs- en commissieleden. Een student die een uitkering van de STV wil ontvangen, vraagt deze aan bij de Commissaris Extern. Om een uitkering te kunnen ontvangen dien je aan dezelfde voortgangseisen te voldoen als voor de RPF regeling. De Commissie Beoordeling van Aanvragen toetst de aanvraag en adviseert het STV-bestuur over toekenning en betaling.

Club van 100

De Club van 100 ondersteunt het financieel mogelijk maken van commissiewerk en andere ontplooing op Virgiel tezamen met de Reünisten Vereniging. Een jaarlijkse bijdrage vanuit de reünisten van de Club van 100 maakt dat nog meer Virgilianen zich actief in kunnen zetten voor de vereniging!

Elk kwartaal word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast is er jaarlijks een borrel voor de Club van 100 leden!

Club van 100 lid worden?


Mail naar extern@virgiel.nl om je aan te melden voor de Club van 100, of klik hier. De hoogte van de bijdrage is volledig zelf te bepalen, met een minimum van 100 euro. Ook is het mogelijk om het niet jaarlijks te laten incasseren, maar zelf de bijdrage te doen.