De stukken die besproken worden in de ledenvergadering zullen voorafgaand aan de ledenvergadering hier verschijnen. 

Eventuele aanpassingen aan de agenda zullen tijdens de mededelingen bekend worden gemaakt.

Heb je verder nog vragen over de ledenvergadering? Neem contact op met de Secretaris!​​​​​​​​

Agenda LV 4 07-06-2023

Stukken LV 4 07-06-2023

Notulen LV 4 07-06-2023